Gerb

Публично състезание с предмет: „Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)”, по две обособени позиции
23.02.2018
Print
Email
Свързани документи

Решение за откриване (публикувано на 26.02.2018г.)

Обявление (публикувано на 26.02.2018г.)

Документация (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 1 (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 2 (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 3а (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 3а.1 (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 3б (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 3б.1 (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 4а (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 4б (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 5 (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 6 (публикувано на 26.02.2018г.)

Образец 7 (публикувано на 26.02.2018г.)

проект на договор (публикувано на 26.02.2018г.)

Разяснение (публикувано на 07.03.2018г.)

Публично състезание с предмет: „Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина