Gerb

Процедура на договаряне без публикуване на Обявление на поръчка с предмет: „Доставка на нова система за управление и съхранение на данни за нуждите на Националната визова информационна система”
26.10.2017
Print
Email

Процедура на договаряне без публикуване на Обявление за поръчка с предмет:”Доставка на нова система за управление и съхранение на данни за нуждите на Националната визова информационна система”

 

Електронна преписка № 6160 от 26.10.2017 г.

Срок за получаване на заявления: 02/11/2017 г.

УИН: 00105-2017-0009

Свързани документи

Покана за участие в процедура на договаряне без публикуване на Обявление (публикувана на 26.10.2017г.)

Приложения и Образци (публикувани на 26.10.2017г.)

Проект на договор (публикуван на 26.10.2017 г.)

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 26.10.2017 г.)

Протокол 1 на комисията (публикуван на 28.11.2017)

Протокол 2 на комисията (публикуван на 28.11.2017)

Протокол 3 на комисията (публикуван на 28.11.2017)

Протокол 1 от преговори (публикуван на 28.11.2017)

Протокол 2 от преговори (публикуван на 28.11.2017)

Протокол 3 от преговори (публикуван на 28.11.2017)

Доклад на комисията (публикуван на 28.11.2017)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 28.11.2017)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 21.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 21.12.2017)

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина