Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация, поддръжка и гаранционно обслужване на нова учрежденска автоматична телефонна централа за нуждите на ЦУ-МВнР“
20.09.2017
Print
Email

Електронна преписка № 5966 от 20.09.2017 г.

УИН: 00105-2017-0004

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 26.10.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, стая № М2.

Свързани документи

Решение за откриване (публикувано на 20.09.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 20.09.2017г.)

Документация за участие (публикувано на 20.09.2017г.)

Проект на договор (публикувано на 20.09.2017г.)

Образци (публикувано на 20.09.2017г.)

Отговор на въпроси 1 (публикувани на 09.10.2017г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 10.11.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 22.11.2017)

Доклад на комисията - прекратяване на процедурата (публикуван на 30.11.2017)

Решение за прекратяване на процедурата (публикувано на 30.11.2017)

Обявление за прекратена процедура (публикувано на 18.12.2017)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина