Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на външните работи"
13.07.2017
Print
Email
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на външните работи"
 

Електронна преписка № 5748 от 13.07.2017 г. - продължение на Електронна преписка № 5382

 

УИН: 00105-2017-0001

Свързани документи

Заповед № 95-00-284 от 13.07.2017 г. за изменение на Заповед № 37-00-6 от 12.07.2017 г. (публикувана на 13.07.2017 г.)

Договор (публикувано на 28.02.2018г.)

Ценово предложение (публикувано на 28.02.2018г.)

Допълнение към ценово предложение (публикувано на 28.02.2018г.)

Списък на персонала (публикувано на 28.02.2018г.)

Техническо предложение (публикувано на 28.02.2018г.)

Уведомление (публикувано на 28.02.2018г.)

Застрахователна полица (публикувано на 28.02.2018г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 21.03.2018г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина