Gerb

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”
11.08.2016
Print
Email

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”

Електронна преписка № 4919 от 11.08.2016 г.

УИН: 00105-2016-0006

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 11.08.2016 г.)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 14.10.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 14.10.2016 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на външна дискова система с възможности за ...
Обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина