Gerb

EU EOM Tunisia 2018 (Municipal Elections 4 March 2018)
16.02.2018
Print
Email


Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес [email protected] , не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия – 13.03.2018 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!
Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията:

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Request for Services – Exploratory Mission to Zimbabwe – срок за кандидатстване 08 февруари 2018 г.
Request for Services – Exploratory Mission to Mali – срок за кандидатстване 28 февруари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина