Gerb

Exploratory Mission to Lebanon – срок за кандидатстване 09 януари 2018 г
22.12.2017
Print
Email

Мисията ще се състои от трима експерти. Крайният срок за кандидатстване е 09 януари 2018г. Заинтересованите експерти за участие в мисията, трябва подадат заявление до контракторите.
Контрактори за мисията са:


ALTAIR Asesores: fwc@altairasesores.es
B&S Europe:    fwc.elections.lot2@bseurope.com
IOM:       ROBRUSSELSFWCLOT2@iom.int
PARTICIP: lot2-election@particip.de
TRANSTEC: Election-Lot2@transtec.be
 

Свързани документи

Приложение

Европейската комисия организира обучение за напреднали юридически анализатори Legal Analysts (LAs) в мисиите на ЕС ...
EU EOM El Salvador (Legislative Elections 4 March 2018) - срок за кандидатстване 12.01.2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина