Gerb

EU EOM El Salvador (Legislative Elections 4 March 2018) - срок за кандидатстване 12.01.2018 г.
21.12.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg , не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия – 12.01.2018 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!
Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията:

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Exploratory Mission to Lebanon – срок за кандидатстване 09 януари 2018 г
Election Expert Mission to Guinea - Request for Services – срок за кандидатстване 03 януари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина