Gerb

Election Expert Mission to Guinea - Request for Services – срок за кандидатстване 03 януари 2018 г.
15.12.2017
Print
Email

Мисията в Гвинея ще се състои от двама експерти:
1. Political/Electoral/Team Leader expert;
2. Legal expert.
Заинтересованите експерти за участие в EEM Guinea 2018, местни избори, предвидени на 04.02.2018 г., следва да подадат заявление до контракторите, които след това ще предложат техните молби до Европейската комисия.
Контрактори за мисията са:
ALTAIR Asesores -             fwc@altairasesores.es
B&S Europe -    fwc.elections.lot2@bseurope.com
IOM - ROBRUSSELSFWCLOT2@iom.int
PARTICIP -       lot2-election@particip.de
TRANSTEC - Election-Lot2@transtec.be

EU EOM El Salvador (Legislative Elections 4 March 2018) - срок за кандидатстване 12.01.2018 г.
EU EOM Liberia urgent request ( 2nd round of the Presidential Elections 19th December 2018) - срок за кандидатстване ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина