Gerb

EU EOM Sierra Leone (General Elections 7 March 2018)
22.11.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:
Крайният срок за подаване на кандидатури за дългосрочни наблюдатели /LTOs/ е 13 декември 2017 г.
Крайният срок за подаване на кандидатури за краткосрочни наблюдатели /STOs/ е 08 януари 2018 г.
Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!
Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

EU EOM Liberia urgent request ( 2nd round of the Presidential Elections 19th December 2018) - срок за кандидатстване ...
Exploratory Mission to El Salvador - срок за кандидатстване 25 октомври 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина