Gerb

Центърът за международни мироопазващи операции/ZIF/организира обучение за краткосрочни наблюдатели /STO/
13.10.2017
Print
Email

Центърът за международни мироопазващи операции/ZIF/ организира обучение за краткосрочни наблюдатели /STO/- Срокът за подаване на заявления за участие е 25 октомври 2017 г.
Обучението ще се проведе в периода: 21-24 януари 2018 г.
Курсът ще се проведе на английски език
Кандидатите трябва да са регистрирани в EU Roster of International Election Observers.
Заявленията за участие в обучението се подават лично на следния адрес www.eods.eu/application.
Срокът за подаване на заявления в МВнР за участие е 25 октомври 2017 г.
Допълнителна информация и подробности, относно организацията и провеждането на обучението,ще намерите на следния електроните адреси:
http://www.zif-berlin.org/en/training/zif-training-courses/election-observation-courses/short-term-election-observation.html
http://www.zif-berlin.org/en/training/training-calendar.html

Exploratory Mission to El Salvador - срок за кандидатстване 25 октомври 2017 г.
Европейската комисия организира обучение за дългосрочнинаблюдатeли (LTO) в мисиите на ЕС за наблюдение на избори (EU ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина