Gerb

EU EOM NEPAL – срок за кандидатстване – 06октомври 2017 г.
29.09.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес [email protected], не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия –06 октомври 2017 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/applications/eom/

Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията.

Писмо 

Annex I

Самооценка на езиковите познания

Европейската комисия организира обучение за дългосрочнинаблюдатeли (LTO) в мисиите на ЕС за наблюдение на избори (EU ...
EU EOM Kenya, само за краткосрочни наблюдатели – срок за кандидатстване – 19септември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина