Gerb

EU EOM Kosovo – срок за кандидатстване – 21август 2017 г.
14.08.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия –21.08.2017 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!

Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията.

Писмо

Health Declaration LTO

Health Declaration STO

Annex I 

Самооценка на езиковите познания

EU EOM Kenya, само за краткосрочни наблюдатели – срок за кандидатстване – 19септември 2017 г.
Electoral Follow-Up Mission to Maldives - Request for Services – срок за кандидатстване 21 август 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина