Gerb

Electoral Exploratory Mission to Tunisia - Request for Services – срок за кандидатстване29 юни 2017 г.
16.06.2017
Print
Email

Electoral Exploratory Mission to Tunisia - Request for Services – срок за кандидатстване29 юни 2017 г.

Мисията ще се състои от трима експерти (one legal/electoral expert, one security expert and one logistics expert), които ще подготвят доклад за ЕС.

Заинтересованите експерти за участие в EU EхM Tunisia 2017следва да подадат заявление до контракторите, които след това ще предложат техните молби до Европейската комисия.

Контрактори за мисията са:

- ALTAIR Asesores - fwc@altairasesores.es

- PARTICIP - lot2-election@particip.de

- TRANSTEC - Election-Lot2@transtec.be

- B&S Europe - fwc.elections.lot2@bseurope.com

- IOM- ROBRUSSELSFWCLOT2@iom.int

EU EOM Liberia – срок за кандидатстване – 11 август 2017 г.
EU EOM Angola - срок за кандидатстване – 19 юни 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина