Gerb

Служители на временни договори в Европейската изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) – срок за кандидатстване 8 и 15 януари 2018 г.
18.12.2017
Print
Email

Европейската изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) обяви процедура за набиране на служители на временни договори за следните две позиции:
1. Team Leader – Finance Officers. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 8 януари 2018 г.;
2. Finance and Contracts Officer – Verification. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 15 януари 2018 г.
Референтен номер на процедурата: CHAFEA/TA/AD/2017/022).
Кандидатите следва да са служители от държавната администрация.
Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 6 януари 2018 г., а за втората позиция - не по-късно от 13 януари 2018 г на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Командирован национален експерт по човешки ресурси в Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ...
Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 16 януари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина