Gerb

Командирован национален експерт в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на ЕС (FRONTEX) – срок за кандидатстване 17 януари 2018 г.
18.12.2017
Print
Email

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на ЕС (FRONTEX) обяви позиция за командирован национален експерт, длъжност “Imagery Intelligence Service Manager/Risk Analysis Unit/ Operations Division”. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 17 януари 2018 г.

Референтен номер на процедурата: SNE/2017/20.

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 15 януари 2018 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 16 януари 2018 г.
Служители на временни договори в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 9 януари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина