Gerb

Служители на временни договори в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 9 януари 2018 г.
18.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следните две свободни позиции за служители на институциите на ЕС или дипломатически служители от ДЧ (със статут – служители на временни договори) в главната квартира на службата:
1. Директор на дирекция „Човешки ресурси“;
2. Директор на дирекция „Бюджет“
Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 9 януари 2018 г.

Кандидатите следва да са служители от дипломатическата служба.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 5 януари 2018 г. на адрес: [email protected] с копие до: [email protected].
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Командирован национален експерт в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните ...
Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 18 декември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина