Gerb

Командирован национален експерт към Европейският колеж за сигурност и отбрана (ESDC) – срок за кандидатстване 15 януари 2018 г.
12.12.2017
Print
Email

Европейският колеж за сигурност и отбрана (ESDC) обяви позиция за командирован национален експерт, длъжност “Training manager” (Police aspects). Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 15 януари 2018 г.

Референтен номер на позицията: 198582.

Кандидатите следва да са служители от дипломатическата служба.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 12 януари 2018 г. на адрес: [email protected] с копие до: [email protected].
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 18 декември 2017 г.
Командирован национален експерт в дирекцията за политика и сигурност в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина