Gerb

Командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 13 декември 2017 г.
4.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт за сметка на изпращащата държава в звеното за управление на кризи и планиране (CMPD), отговарящ за отношенията на ЕС със Западните Балкани, Турция и Близкия изток. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 13 декември 2017 г.

Кандидатите следва да са служители от дипломатическата служба.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 08 декември 2017 г. на адрес: [email protected] с копие до: [email protected].


 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Командирован национален експерт в дирекцията за политика и сигурност в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) ...
Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 04 януари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина