Gerb

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 04 януари 2018 г.
4.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на временен договор) в главната квартира на службата, длъжност: "Administrator - Head of the Accounting Sector".Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 4 януари 2018 г.

Референтен номер на позицията: 2017/177-HQ (AD).

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 28 декември 2017 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране към Европейската служба за външна ...
Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 22 декември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина