Gerb

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 22 декември 2017 г.
4.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на временен договор) в главната квартира на службата, длъжност: "Administrator – Desk Officer Indonesia and Laos - ASIAPAC.3 Division". Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 22 декември 2017 г.

Референтен номер на позицията: 2017/172 HQ (AD).


Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 19 декември 2017 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 04 януари 2018 г.
Командировани национални експерти в делегациите на ЕС в Централноафриканската република и Гамбия към Европейската ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина