Gerb

Командировани национални експерти в делегациите на ЕС в Централноафриканската република и Гамбия към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 31 януари 2018 г.
4.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви две позиции за командировани национални експерти в делегациите на ЕС в Централноафриканската република и Гамбия. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 31 януари 2018 г.

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 26 януари 2018 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 22 декември 2017 г.
Командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране към Европейската служба за външна ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина