Gerb

Командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) –срок за кандидатстване 13 декември 2017 г.
4.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране (CMPD), длъжност "Strategic Planner". Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 13 декември 2017 г.

Референтен номер на позицията: 167984

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 08 декември 2017 г. на адрес: [email protected] с копие до: [email protected].

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Командировани национални експерти в делегациите на ЕС в Централноафриканската република и Гамбия към Европейската ...
Служител на временен договор в Евроджъст (Eurojust) – срок за кандидатстване 18 декември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина