Gerb

Служител на временен договор в Евроджъст (Eurojust) – срок за кандидатстване 18 декември 2017 г.
27.11.2017
Print
Email

Евроджъст (Eurojust) обяви следните две позиции за служители на временни договори:
- HR Officer (AST 3). Референтен номер: 17/EJ/13;

- Judicial Cooperation Assistant (AST 3). Референтен номер: 17/EJ/14.

Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 18 декември 2017 г.

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 15 декември 2017 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране към Европейската служба за външна ...
Договорно нает служител в Европейската агенция за отбрана (EDA) – удължен срок за кандидатстване 20 декември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина