Gerb

Договорно нает служител в Европейската агенция за отбрана (EDA) – удължен срок за кандидатстване 20 декември 2017 г.
27.11.2017
Print
Email

Европейската агенция за отбрана (EDA) обяви удължаване на срока на позицията за служител на временен договор, длъжност “Director Cooperation Planning & Support“.

Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е удължен до 20 декември 2017 г.

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация.

Повече информация и изисквания към кандидатите могат да бъдат намерени в приложенията и в сайта на агенцията: https://www.eda.europa.eu/jobs.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 18 декември 2017 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Служител на временен договор в Евроджъст (Eurojust) – срок за кандидатстване 18 декември 2017 г.
Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 14 декември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина