Gerb

Вакантни позиции за КНЕ към ГСС по 1-ва извънредна заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Босна и Херцеговина (EUPM BiH) – срок за кандидатстване - 25.01.2012 г.
17.01.2012
Print
Email

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции, набира временно назначени национални експерти по линия на secondment по Първа извънредна заявка за принос към Полицейската мисията ЕС в Босна и Херцеговина (EUPM BiH).

Заплащането на служителите, назначени по линия на secondment (пътни разноски, изплащане на българска заплата, осигуровки и медицинска застраховка) е за сметка на изпращащото ведомство.

Към обявата са приложени писмото на Звеното за планиране и провеждане на граждански операции, описание на длъжността, основните изисквания към кандидатите и информация за процедурата на селекция (Annex I) и формуляр за кандидатстване (Annex II).

Ръководителите на съответните ведомства и дирекции следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР съпроводително писмо със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри (Annex II) в срок до 25.01.2012 г. на адрес: [email protected] с копие до [email protected]

За контакт: Весела Иванова, тел. 948 2608.

Свързани документи

Annex 2 - Application Form

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.02.2012 г. и 20.03.2012 г.
Вакантни позиции за КНЕ към ГСС по 1-ва извънредна заявка за Мисията EULEX Kosovo – срок за кандидатстване - ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина