Gerb

Вакантни позиции за КНЕ към ГСС по 1-ва извънредна заявка за Мисията EULEX Kosovo – срок за кандидатстване - 18.01.2012 г.
10.01.2012
Print
Email

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции, набира временно назначени национални експерти по линия на secondment по Първа извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo).

Заплащането на служителите, назначени по линия на secondment (пътни разноски, изплащане на българска заплата, осигуровки и медицинска застраховка) е за сметка на изпращащото ведомство.
Към обявата са приложени писмото на Звеното за планиране и провеждане на граждански операции, описание на длъжностните характеристики и основните изисквания към кандидатите (Annex I), формуляр за кандидатстване (Annex II) и таблица за попълване на кандидатурите от страните-членки (Annex III).

Ръководителите на съответните ведомства и дирекции следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР писмо-предложение със списък на одобрените от тях кандидати (Annex III), заедно с попълнените от кандидатите формуляри (Annex I) в срок до 18.01.2012 г. на адрес: ikirov@mfa.government.bg и на vivanova@mfa.bg.
За контакт: Весела Иванова, тел. 948 2608.

Свързани документи

Annex III - List of candidates by contributing States

Annex II - Application_form_EULEX

FIRST EXTRAORDINARY 2012 EULEX Annex I - JDs

Letter to Ambassadors 04.01.2012

Вакантни позиции за КНЕ към ГСС по 1-ва извънредна заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Босна и ...
Вакантни позиции към ГСС – 1-ва заявка за принос към Интегрираната мисия на ЕС в областта на върховенството на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина