Gerb

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Младши експерт” – 1 щатна бройка, в отдел „Източна Европа”, дирекция „Източна Европа и Централна Азия”, МВнР.
19.01.2018
Print
Email
Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Окончателно класиране в конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „главен експерт” – 2 щатни бройки, ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина