Gerb

СПИСЪК С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В ОТДЕЛ „ВТОРИ ЕВРОПЕЙСКИ”, ДИРЕКЦИЯ „ДВУСТРАННО ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, В МВнР.
29.12.2017
Print
Email

СПИСЪК С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В ОТДЕЛ „ВТОРИ ЕВРОПЕЙСКИ”, ДИРЕКЦИЯ „ДВУСТРАННО ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, В МВнР.

Списък

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в писмената част на конкурс за назначаване на държавeн ...
Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност – „Старши експерт” в отдел „Обществени поръчки ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина