Gerb

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” в отдел „Източна Европа”, дирекция „Източна Европа и Централна Азия”, в МВнР.
29.12.2017
Print
Email

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” в отдел „Източна Европа”, дирекция „Източна Европа и Централна Азия”, в МВнР.

Обявление

Заявление

Длъжностна характеристика

Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Държавен ...
Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” в отдел „Международни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина