Gerb

Формуляр за окончателните резултати от конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Старши експерт” в отдел „Материално-техническо и транспортно обслужване”, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” в МВнР
29.12.2017
Print
Email

Формуляр за окончателните резултати от конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Старши експерт” в отдел „Материално-техническо и транспортно обслужване”, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” в МВнР

Формуляр за окончателните резултати

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” в отдел „Международни ...
Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина