Gerb

Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Главен юрисконсулт” – 2 щатни бройки, в отдел „Обществени поръчки и международни проекти и програми” в дирекция „УСМТО”, в МВнР.
28.12.2017
Print
Email

Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Главен юрисконсулт” – 2 щатни бройки, в отдел „Обществени поръчки и международни проекти и програми” в дирекция „УСМТО”, в МВнР.

Списък

Формуляр за окончателните резултати от конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Старши експерт” в ...
Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина