Gerb

Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Главен експерт” – 2 щатни бройки, в отдел „Обществени поръчки и международни проекти и програми” в дирекция „УСМТО”, в МВнР.
28.12.2017
Print
Email

Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Главен експерт” – 2 щатни бройки, в отдел „Обществени поръчки и международни проекти и програми” в дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, в МВнР.

 

 
 
Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната ...
Списък на допуснатите/недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина