Gerb

Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурса за назначаване на държавни служители на длъжност „Юрисконсулт” – 2 щатни бройки, в отдел „Процесуално представителство”, дирекция „Правна”, Министерство на външните работи.
21.12.2017
Print
Email
Свързани документи

Приложение

Списък на допуснатите/недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на ...
Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в устната част на конкурс за назначаване на държавен служител ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина