Gerb

Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в устната част на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Старши експерт” в отдел „Материално-техническо и транспортно обслужване”, дирекция „УС и МТО”
20.12.2017
Print
Email
Свързани документи

Списък

Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурса за назначаване на държавни служители на длъжност ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в устната част на конкурс за назначаване на държавен ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина