Gerb

Списък с окончателното класиране в конкурс за назначаване на държавен служител – 1 щатна бройка, на длъжност „Главен експерт” в отдел „Капитално строителство и ремонти”, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване
18.12.2017
Print
Email
Свързани документи

Списък

Списък с окончателните резултати на кандидатите от конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши ...
Списък на допуснатите/недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина