Gerb

Важна информация относно легализация на официални български документи със заверка „Апостил” за използване в чужбина
16.12.2016
Print
Email
Уведомяваме гражданите, че при легализация на официални български документи със заверка „Апостил”, с цел използване в чужбина не е задължително изискването документите да бъдат снабдени и със заверен превод на чужд език. 
 
По получена информация от дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина относно признаването в чужбина на извършени преводи в Р България, български документи, снабдени с превод на чужд език, които са заверени в служба „Заверки и легализации” на МВнР е възможно да не бъдат признати и да бъдат поискани преводи, извършени по местното законодателство, например в Италия, Австрия, Германия, Дания, Кипър, Белгия и др.    
 
С цел икономия на разходи и време препоръчваме на гражданите в предварителен порядък да се информират за това, дали във всеки конкретен случай извършените и заверени преводи в Република България ще бъдат признати от съответните институции в държавата по предназначение.           
МВР предприе мерки за облекчаване на административното обслужване на гражданите, заявили молба за издаване на ...
Предоставяне на услуги, свързани с промяна на гражданско състояние: брак, раждане и смърт в чужбина

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина