Gerb

Покана за представяне на оферта за изготвяне на техническа спецификация в изпълнение на проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България"
2.12.2015
Print
Email

Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи изпълнява проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България“, финансиран по линия на Фонд „Вътрешна сигурност”. С оглед необходимостта от избор на външен консултант, който да подготви техническата спецификация във връзка с предстоящо провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България“ по проекта, дирекцията отправя покана за набиране на оферти за изготвяне на техническа спецификация в изпълнение на горепосочения проект.

Краен срок 07.12.2015 г. 17:30 часа.

Текстът на поканата, образецът на офертата и Приложение 1 към нея ще намерите в приложените файлове.

Свързани документи

Списък на експертите

Покана

Образец на офертата

Предоставяне на услуги, свързани с промяна на гражданско състояние: брак, раждане и смърт в чужбина
Стартиране на електронна услуга „Проверка на статуса на заявление - виза тип „Д” в ГК Истанбул

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина