Gerb

Отпада изискването за осемчасови транзитни визи в Австралия
16.10.2014
Print
Email

Премахва се изискването към българските граждани за притежание на транзитни визи за летищен трансфер в Австралия. Улеснението се отнася до гражданите, чийто престой е не по-дълъг от 8 часа, без напускане на летището. Притежателите на обикновени, служебни или дипломатически паспорти могат да пребивават в рамките на тези условия без транзитна виза.

За другия вид транзитни визи - с престой до 72 часа, е необходимо всички пътници, независимо от националността, да притежават такава.

Препоръки към българските граждани пътуващи през територията на Кралство Норвегия
На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози до, от и през територията на Унгария

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина