Gerb

Нов закон за внос в Грузия на "Наркотичните вещества, психотропните вещества и перкурсори и наркологичната помощ
1.09.2014
Print
Email

От 1 септември 2014 г. в Грузия е в сила нов закон за „Наркотичните вещества, психотропните вещества и перкурсори и наркологичната помощ”. Съгласно новия закон „Физическо лице може да внесе на територията на Грузия наркотични и психотропни вещества за индивидуално ползване за 31 дни, с изключение на „наркотични вещества строго забранени за свободно разпространение” в съответствие със списък определен от закона за „Наркотичните вещества, психотропните вещества и перкурсори и наркологичната помощ”.

В закона са указани документите, които трябва да придружават всички контролирани наркотици или психотропни вещества при внасянето им в Грузия. Грузинските власти препоръчват преди пътуване  заинтересованите лица да посетят страницата на Международния борд за контрол на наркотичните вещества:

http://incb.org/incb/en/psychotropic-substances/travellers_country_regulations.html ,

където компетентните грузински органи (Държавна агенция за контрол на медицинските дейности) ще поставят актуализирана информация за задължителните документи при пренасяне на наркотични вещества.

Препоръки към българските граждани, пътуващи през територията на Унгария
Посолството на Катар в София започна да издава визи за българските граждани

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина