Gerb

Промени във визовия режим на Беларус
19.07.2012
Print
Email

С циркулярна нота Министерството на външните работи на Беларус информира, че на основание на постановление от 31.05.2012 г. МС се внасят изменения и допълнения към Визовите правила на страната изразяващи се в следното :

• Чуждите граждани и лицата без гражданство, които имат валидно разрешение за пребиваване в Беларус, се освобождават от необходимостта от получаване на изходно-входни визи.

• Считано от 01.09.2012 г., се преустановява възможността за получаване на всякакъв вид входни визи за Беларус на аерогарата в Минск за гражданите на страните, в които има беларуски дипломатически или консулски представителства. Изключения се допускат за членове на официални делегации, гостуващи на официални държавни органи на Беларус и при случаи на тежки заболявания или смърт на роднина или член на семейство, доказани със съответните документи.

Предоставяне на здравни услуги в Гърция на здравно осигурени граждани на ЕС
Препоръки към заинтересованите от сезонна работа в Швеция

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина