Gerb

Внедряване на „Регистър на обществени поръчки” и автоматизирани досиета „Обществени поръчки” към внедрената в МВнР ИС Eventis R7
18.12.2017
Print
Email

Покана до определено лице по реда на 191, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Внедряване на „Регистър на обществени поръчки” и автоматизирани досиета „Обществени поръчки” към внедрената в МВнР ИС Eventis R7”

Свързани документи

Покана за участие в процедурата (публикувана на 18.12.2017)

Приложение 1 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 2 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 3 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 4 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 5 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 6 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 7 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 8 (публикувано на 18.12.2017)

Проект на договор (публикувано на 18.12.2017)

Протокол от работата на комисията (публикувано на 05.01.2018)

Договор за възлагане на обществена поръчка (публикуван на 17.01.2018)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на доставка на един брой ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с пердмет:"„Изработка и доставка на информационни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина