Gerb

Внедряване на „Регистър на обществени поръчки” и автоматизирани досиета „Обществени поръчки” към внедрената в МВнР ИС Eventis R7
18.12.2017
Print
Email

Покана до определено лице по реда на 191, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Внедряване на „Регистър на обществени поръчки” и автоматизирани досиета „Обществени поръчки” към внедрената в МВнР ИС Eventis R7”

Свързани документи

Покана за участие в процедурата (публикувана на 18.12.2017)

Приложение 1 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 2 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 3 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 4 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 5 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 6 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 7 (публикувано на 18.12.2017)

Приложение 8 (публикувано на 18.12.2017)

Проект на договор (публикувано на 18.12.2017)

Протокол от работата на комисията (публикувано на 05.01.2018)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на доставка на един брой ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с пердмет:"„Изработка и доставка на информационни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина