Gerb

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на Министерството на външните работи”
27.10.2017
Print
Email

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на Министерството на външните работи” с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерството на външните работи”;

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиса за нуждите на Министерството на външните работи”

Електронна преписка № 6156 от 27.10.2017 г.

РОП ID 9069743 № от 27.10.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 03.11.2017 г.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 27.10.2017 г.)

Приложение № 1.1 Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 (публикувано на 27.10.2017 г.)

Приложение № 1.2 Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 (публикувано на 27.10.2017 г.)

Образец № 1 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец № 2.1 - Техническо предложение по Обособена позиция № 1 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец № 2.2 - Техническо предложение по Обособена позиция № 2 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец № 3.1 - Ценово предложение по Обособена позиция № 1 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец на Приложение № 3.1.1 към Ценово предложение по Обособена позиция № 1 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец № 3.2 - Ценово предложение по Обособена позиция № 2 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец на Приложение № 3.2.1 към Ценово предложение по Обособена позиция № 2 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец № 4.1 - Проекта на договор по Обособена позиция № 1 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Образец № 4.2 - Проекта на договор по Обособена позиция № 2 (публикуван на 27.10.2017 г.)

Протокол от работата на комисията (публикуван на 17.11.2017)

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция 1 (качен на 15.12.2017г.)

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция 2 (публикйуван на 15.12.2017г.)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка строителни материали за нуждите ...
Обява за обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина