Gerb

Обява за обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР
20.10.2017
Print
Email

Електронна преписка № 6129 от 20.10.2017 г.

РОП ID 9069510 № от 20.10.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 30.10.2017 г.

Свързани документи

Обява (публикувана на 20.10.2017г.)

Техническа спецификация (публикувано на 20.10.2017г.)

Образец 1 (публикуван на 20.10.2017г.)

Образец 2 (публикуван на 20.10.2017г.)

Образец 3 (публикуван на 20.10.2017г.)

Образец 4 (публикуван на 20.10.2017г.)

Проект на договор (публикувано на 20.10.2017г.)

Протокол от работата на комисията (публикуван на 09.11.2017г.)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 15.12.2017г.)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за ...
Обява за обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, предоставени за управление на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина