Gerb

Обява за обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, предоставени за управление на Министерство на външните работи”
29.05.2017
Print
Email

Обява за обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, предоставени за управление на Министерство на външните работи”

Електронна преписка № 5553 от 29.05.2017 г.

РОП ID № 9064716 от 29.05.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 05.06.2017 г.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 29.05.2017 г.)

Приложения и образци към обявата (публикувани на 29.05.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията

Протокол 2 на комисията (публикуван на 03.07.2017 г.)

Обява за обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за ...
Обява за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина