Gerb

Обява за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на Министерство на външните работи” с три обособени позиции
17.05.2017
Print
Email

Обява за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на Министерство на външните работи” с три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция  № 1 (ОП № 1): „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сградата на МВнР-ЦУ на ул. „Александър Жендов” № 2, гр. София и сградата на МВнР на ул. „Алфред Нобел” № 2, гр. София”;

Обособена позиция  № 2 (ОП № 2): „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сградата на Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69, гр. София”;

Обособена позиция  № 3 (ОП № 3): „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сградата на Дом № 8 в Резиденция „Бояна”, гр. София”

Електронна преписка № 5502 от 17.05.2017 г.

РОП ID № 9064378 от 17.05.2017 г.

РОП ID № 9064701 от 29.05.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 26.05.2017 г., удължен до 17:30 ч. на 01.06.2017 г.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 17.05.2017 г.)

Приложения и образци към обявата (публикувани на 17.05.2017 г.)

Разяснение № 1 (публикувано на 23.05.2017 г.)

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти (публикувано на 29.05.2017 г.)

Протокол на комисията (публикуван на 21.06.2017 г.)

Договор с приложения по обособена позиция 1 (публикувани на 17.07.2017 г.)

Договор с приложения по обособена позиция 3 (публикувани на 08.08.2017 г.)

Договор с приложения по обособена позиция 2 (публикувани на 09.08.2017 г.)

Обява за обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, предоставени за управление на ...
Обява за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, развитие и поддръжка на информационни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина