Gerb

Обява за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, развитие и поддръжка на информационни системи за консулски услуги”
21.04.2017
Print
Email

Обява за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, развитие и поддръжка на информационни системи за консулски услуги” с три обособени позиции:
Обособена позиция  № 1: „Абонаментно обслужване и поддръжка на информационната система за електронни визови заявления „еВиза””;
Обособена позиция  № 2: „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС””;
Обособена позиция  № 3: „Развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ““

Електронна преписка № 5423 от 21.04.2017 г.

РОП ID № 9063576 от 21.04.2017 г.

РОП ID № 9063902 от 03.05.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 02.05.2017 г., удължен до 17:30 ч. на 09.05.2017 г.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 21.04.2017 г.)

Приложения и образци към обявата (публикувани на 21.04.2017 г.)

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти (публикувано на 03.05.2017 г.)

Протокол на комисията (публикуван на 15.05.2017 г.)

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2 (публикуван на 06.07.2017 г.)

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3 (публикуван на 06.07.2017 г.)

Обява за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, ...
Обява за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на остъклена тераса и прилежащо към нея фоайе, находящи се на 7 етаж ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина