Gerb

Обява за събиране на оферти на поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи"
5.10.2016
Print
Email

Електронна преписка № 5038 от 05.10.2016 г.

9057177 от 05.10.2016 г.

9057399 от 12.10.2016 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 17.10.2016 г.

Свързани документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикувана на 05.10.2016 г.)

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП (публикувана на 05.10.2016 г.)

Техническа спецификация (публикувано на 05.10.2016.г.)

Образци 1- 13.1 (публикувани на 05.10.2016.г.)

Проект на договор (публикуван на 05.10.2016.г.)

Информация по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикувана на 12.10.2016 г. в 17:40 ч.)

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти (публикувано на 12.10.2016 г. в 17:40 ч.)

Протокол на комисията (публикуван на 19.10.2016г. в 15:52 ч.)

Договор с приложения (публикуван на 26.10.2016 г.)

Обява за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на остъклена тераса и прилежащо към нея фоайе, находящи се на 7 етаж ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина