Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Изказване на тримата съпредседатели на Групата в ООН на приятелите на децата и ЦУР
26.02.2018
Print
Email

Посланик Георги Панайотов представи съвместно изказване на тримата съпредседатели на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие-България, Люксембург и Ямайка-по време на междуправителствените преговори по първоначалния проект на Глобален пакт за миграцията на 20 февруари т.г. Събитието бе обвързано с приоритетите на България по линия на правата на децата и в контекста на съпредседателството от българска страна на Групата в ООН на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие.

В изказването се открояват основните приоритети по линия на децата в контекста на глобалната миграция, които са в съответствие също с Конвенцията по правата на детето. Акцентира се, че децата са преди всичко деца и техните права следва да бъдат гарантирани независимо от статута им. Бе подчертана важността да се отчетенай-добрия интерес на детето във всички действия, които засягат децата. Прилагане на отчитащи правата на детето действия и мерки, разработване на специализирани процедури за защита на непридружените деца, непосредствено ангажиране на органите за закрила на детето със случаи, в които са замесени деца, премахване на практиката за задържане на деца, гарантиране на правото на образование и др. също бяха сред акцентите в изказването. 

Цялото изказване ТУК

Във Вашингтон отбелязаха Трети март с прием в Библиотеката на Конгреса на САЩ
Събитие на ЕС и Китай по правата на хората с увреждания

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg