Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Събитие на ЕС и Китай по правата на хората с увреждания
12.02.2018
Print
Email

Събитие на ЕС и Китай по правата на хората с увреждания на тема “Реализиране на равни права и инклузивно развитие” се проведе Централата на ООН в Ню Йорк на 31 януари т.г. Проявата бе организирана по линия на 56-та сесия на Комисията за социално развитие, която се проведе в периода 29 януари – 7 февруари 2018 г. в Ню Йорк. Постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов беше поканен от Делегацията на ЕС в Ню Йорк да участва с приветствие по време на официалното откриване на събитието във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС за настоящия семестър и на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания за периода 2017 - 2018 г. България се включи също в подготовката на концепцията за събитието.

По време на официалното откриване на събитието изказвания направиха също посланик Джоан Адъмсън, зам.-постоянен представител на ЕС към ООН в Ню Йорк, посланик Ву Хаитао, зам.-постоянен представител на Китай към ООН, Жан Хаиди, председател на Китайската федерация на хората с увреждания и на международната организация Rehabilitation International и Мишел Сервоз, Генерален директор на Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия.

В своето изказване по време на официалното откриване на събитието посланик Панайотов изтъкна значението на Конвенцията по правата на хората с увреждания и необходимостта от нейното пълно изпълнение с цел постигане на пълноценно участие на хората с увреждания във всички сфери на живота на равна основа с останалите. Той открои приоритетите на Българското председателство на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания за 2017 - 2018 г., свързани с насърчаване и реализиране на по-пълноценно участие във всички процеси на вземане на решения на самите хора с увреждания и техните представителни организации. Посланик Панайотов информира също за резултатите от проведената успешно през юни 2017 г. 10-та Конференция, с която стартира втората декада на Конвенцията и бяха зададени насоките за нейното изпълнение в контекста също на други важни договорености на международно ниво от последните години.

В рамките на събитието беше проведена и панелна дискусия на експертно ниво, в която участва също Специалният докладчик на СПЧ по правата на хората с увреждания Каталина Девандас Агилар и представител на гражданското общество Силвия Куан от международната организация International Disability Alliance.

Изказване на посланик Панайотов - ТУК

Изказване на заместник-постоянният представител на ЕС Джоан Адъмсън - ТУК

Флайер - ТУК

Изказване на тримата съпредседатели на Групата в ООН на приятелите на децата и ЦУР
Събитие на тема “Овластяване на уязвимите групи чрез академичен дебат"

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg